منجمد اولاف ثابت و لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اولاف، یکی از شخصیت های دوست داشتنی منجمد. قطعات بدن او در برف پراکنده به عنوان جانور برف او را تعقیب. او به کمک شما برای رفع قطعات خود را و او را جمع آوری نیاز دارد. او خواهد شد بیشتر خوشحال اگر شما او را زیبا تر با محدوده عالی از لباس. آیا شما می خواهید برای ایجاد یک آدم برفی؟ ساعت شروع.

کنترل بازی:
در بازی

Frozen Girl Frozen Olaf Dress