منجمد اولاف ساحل توچال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اولاف منجمد قبل از رفت و آمد مکرر ساحل آمد برای لذت بردن از در دریا. کمک اولاف را پیدا وسایل آن است. کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Cartoon Frozen Girl Frozen Olaf Beach Resort