منجمد مخفی ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

السا 'خانه، زمین های بزرگ Arendelle، به طور کامل یخ زده است. طلسم جادویی برای مسدود کردن همه چیز را در زمین مورد استفاده قرار گرفت و از آن خواهد شد السا 'ها کار بزرگ به آن را ذخیره کنید. به منظور از بین بردن طلسم قدرتمند است که زمین او را مسدود، او نیاز به پیدا کردن آیتم های جادویی. آنها از دست داده بودند و شما می توانید کمک السا پیدا کردن تمام. شروع بازی بزرگ به نام منجمد مخفی ماجراجویی و کمک به ملکه یخ زده با کار او. سه مکان که در آن شما باید برای موارد از دست داده، که اتاق السا 'S، جنگل و قلعه نگاه وجود دارد. در السا 'ها اتاق خواب شما باید به اطراف نگاه و پیدا کردن توپ جادویی، تاج نقره ای او، یک بطری معجون جادویی، کارکنان خود و یک جفت دستکش سفید. کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Adventure Cartoon Frozen Girl Frozen Hidden