بازی منجمد: راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

مسابقه برای جمع آوری کریستال ترول از دست رفته با آنا، السا، اولاف و Kristoff برای بازگرداندن چراغ های شمالی!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Frozen