Frozen Games : Olaf ' s Fancy Footwork Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Thoảng di chuyển của bạn để âm nhạc và làm cho Olaf phá một di chuyển!

Điều khiển:
trong game

Funny Frozen