بازی منجمد : اولاف 'ها علاقه داشتن به رفت و آمد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

زمان حرکت خود را به موسیقی و اولاف سینه حرکت !

کنترل بازی:
در بازی

Funny Frozen