بازی منجمد: دو مشکل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   149 60.87% with 23 votes

آنا و Kristoff فعال در سفر حماسی تعیین کرده اند برای پیدا کردن آنا 'خواهر السا، که سحر و جادو زیبایی بلکه خطر بزرگ است.
فهرست با استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند دانلود با استفاده از فاصله برای تعامل با اشیاء


کنترل بازی:
در بازی

Funny Frozen