بازی منجمد : حزب بلوک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

راهنما Kristoff و بهترین دوست سون یخ برداشت خود را برای فروش به پادشاهی Arendelle !

کنترل بازی:
در بازی

Funny Frozen