تب یخ زده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   100 100% with 10 votes

این ها 'آنا' تولد منجمد و خواهرش، السا، قصد دارد او را پرتاب حزب تعجب کامل! این قسمت با کمک از افراد funy او کریستوف و اولاف. کیک باید swettest یک، ارائه باید gorgeoust یکی و روز در حال رفتن به پر از شگفتی! السا 'ها مشتاق در مورد ایده حزب شکار گنج که shes رفتن به. اما به نظر می رسد مانند السا گرفتار سرد است. او می تواند تی 'را متوقف عطسه و هر عطسه یک گروه از برف والا بی ایجاد می کند. به نظر می رسد مانند السا 'ثانیه قدرت های یخی هستند این حزب در معرض خطر قرار داده است! آیا فرصت برای نجات حزب بزرگ وجود دارد؟ اجازه دهید 'ها پیدا کردن!

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Decoration Food Frozen Girl Frozen Fever