Frozen Sốt 's Gift Cột Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Sắp xếp các gói quà để ba hoặc nhiều hơn cùng màu tạo thành một đường thẳng. Điều khiển: Sử dụng các mũi tên trái và phải để di chuyển các cột. Sử dụng các mũi tên UP để chu kỳ thông qua các gói quà tặng.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Puzzle Frozen Girl Matching Frozen Fever Gift Columns