Fangirls منجمد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

الا و آن خواهران دوقلو هستند. آنها عشق یخ زده! امروز آنها را از رفتن به آن لذت ببرید! آنها توسط منجمد الهام گرفته و خریداری لباس مانند السا 's و آنا' ثانیه! آنها را بررسی کنید و با لوازم جانبی زیبا ترین ترکیب آنها را! دون 'تی را فراموش کرده ام انجام خود را به عنوان تشکیل می دهند! کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Frozen Girl MakeoverMakeup Frozen Fangirls