پرتره خانوادگی منجمد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

شاید بهترین بخشی از فیلم یخ زده بود، زمانی که السا و آنا فقط دو دختر ، حفاظت شده توسط دوست پدر و مادر بود. ما از کسانی پرتره از خانواده بازگرداند ، در این پازل فوق العاده است. آیا زمان زیادی را کشف عکس های خانوادگی نادر با السا ، آنا ، ملکه و پادشاه از آرندل ! کنترل: استفاده از ماوس را به تداخل می کنند.

کنترل بازی:
در بازی

Other Cartoon Frozen Girl Jigsaw Puzzle Frozen Family Portrait