منجمد حزب صحنه و لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   121 92.31% with 13 votes

را برداشت، آنها را برای پیدا کردن یک موضوع حزب سرد. در واقع آنها یک ایده در ذهن خود را! از آنجا که وجود خواهد داشت بسیاری از شاهزاده خانم شرکت، آنها تصمیم به یک چالش صحنه و لباس شاهزاده خانم. هر شاهزاده خانم پوشیده می شود لباس شاهزاده خانم متفاوت است. آنها خیلی هیجان زده هستند! کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Frozen Girl MakeoverMakeup Frozen Costume Party