سفری منجمد تختخواب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

این خواهران منجمد شیرین، السا و آنا ، با این ایده دیوانه از داشتن یک تخت تختخواب سفری در السا ' اتاق خواب آمد. بله، آنها هستند همه بزرگ شده اما به نظر میرسد این دختران بسیار به بحث در مورد کریستوف ، جک فراست و یا توپ سلطنتی بعدی و چه بهتر لحظه از قبل از رفتن به رختخواب ؟ کنترل: استفاده از موس خود را به بازی بازی های تختخواب سفری منجمد

کنترل بازی:
در بازی

Other Cartoon Decoration Frozen Girl Frozen Bunk