مراقبت از توله سگ منجمد آنا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

منجمد ملکه السا خواهر عزیز او شاهزاده خانم آنا یک توله سگ ناز داد. آنا او را دوست دارد بسیار ، اما او نیاز به کمک شما مراقبت از او را. اول اجازه دهید 's با این توله سگ را حمام راحت است. سپس او غذا، مسواک زدن دندان های خود و تر و تمیز ناخن خود را . تاریخ و زمان آخرین ، به آنا 's با توله سگ قبل ناز با استفاده از لوازم جانبی مانند عینک آفتابی، حلقه و لباس. آن لذت ببرید بازی منجمد آنا توله سگ بازی مراقبت ! کنترل: استفاده از موس خود را به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Animal Frozen Girl Frozen Anna Puppy Caring