منجمد آنا بوسیدن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

آنا و Kristoff هستند تا در عشق که آنها می توانند تی 'را متوقف بوسیدن یکدیگر. اما این امر می تواند embarrased اگر دیگران آنها را گرفتار. کمک به آنها را بدون که توسط هر کسی متوجه بوسه. خوش بگذره! کنترل: استفاده از موس خود را به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Frozen Girl Kissing Frozen Anna