مات پاپ کیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هر مناسبت یک موقعیت خاص است که آن را به پخت و تزئین کیک خوشمزه 2 داستان می آید! دریافت فانتزی و از آن لذت ببرید با تمام انواع رنگ مختلف و رویه خامهای کیک یا شیرینی، شکلات، میوه و بیشتر!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodDecorateFrostedCake