Froggy Và Duckling khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   103 76.92% with 13 votes

Ếch và vịt là những sinh vật hoàn toàn khác nhau, nhưng đó doesn 't có nghĩa là họ có thể' t là tốt nhất của bạn bè! Họ có thể vượt qua sự khác biệt của họ, nhưng bạn có thể tìm thấy tất cả trong niềm vui này tìm thấy các trò chơi động vật khác biệt?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào hình ảnh và tìm thấy sự khác biệt.

KidsDifferencePointMouseAnimalsSearchFrogClickDifferencesFindAnimalFroggyDuckling