تازه سالاد میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

این سالاد میوه تازه درمان خوشمزه و خوش آمدید برای هر حزب است. با میوه های تازه محلی خدمت کرده است در یک آرایش زیبا، شما تخم ریزی 'هر حزب با نور، اشتها آور آبدار قبل از رفتن به دوره اصلی را آغاز کنید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به در و از طریق دستور برای این سالاد میوه های تازه را کلیک کنید.

CookingSaladCookFruitGirlFoodFruitsCookingMakeFresh