Freecell Solitaire Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   201 95.24% with 21 votes

Chúng tôi có những trò chơi thẻ FreeCell cổ điển và rắc nó với Freeonlinegames ma thuật. Mất mình trong các trò chơi thẻ cổ điển cho ngày giờ kết thúc. Các đối tượng của trò chơi là để xây dựng tất cả các thẻ trên cơ sở từ ace cho nhà vua bằng phù hợp sau đây. Bạn giành chiến thắng khi tất cả 52 thẻ được chuyển đó, 13 với một đống. Sử dụng chuột để di chuyển các thẻ.

Điều khiển:
Các đối tượng của trò chơi là để xây dựng tất cả các thẻ trên cơ sở từ ace cho nhà vua bằng phù hợp sau đây. Bạn giành chiến thắng khi tất cả 52 thẻ được chuyển đó, 13 với một đống. Sử dụng chuột để di chuyển các thẻ.

Solitaire Classic CardFreecell