مسابقه آزاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

از آن لذت ببرید با این مسابقه شبیه ساز بازی های 3D سبک مانند 8 بیت بازی.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت کاربری پایین کلید فلش - ترمز.

ArcadeDrivingRacingObstacleFreeRace