فرانکی استین لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   255 83.33% with 30 votes

حس مد فرانکی استین 'فراتر از مقایسه کنید. او با یک فیلم ستاره والدین، 'استفاده می شود زندگی زندگی بالا از شهرت، مد، و سرگرم کننده، تا زمانی که او برای این سال به مدل خواسته شد بالا کتاب سال مدرسه، او آماده با توله سگ تکه ای او نفوذ و لباس به اندازه کافی برای او آخرین سال!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و از طریق لباس مو شناور، و گزینه های لوازم جانبی را به

FashionGirlSchoolMonsterStyleDressDressupHighFrankieStein