فاکس N رول نرم افزار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کلیک کنید تا حذف اشکال توپ و روباه به لمس یکدیگر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSeriesAnimalSmileysAndroid Roll