Fortside Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trò chơi tháp quốc phòng với một số quản lý vi mô bổ sung và pixelart học nghệ thuật cũ. Tiến bộ trên minimap và cố gắng đánh bại tất cả 25 bản đồ khác nhau.

Điều khiển:
Sử dụng con trỏ chuột của bạn để đặt / nâng cấp / bán tháp. Bảng điều khiển phía dưới để quản lý nghiên cứu, xây dựng vv

ActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesTowerFortside