پارکینگ ¬ ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111 91.67% with 12 votes

آیا برخی از بلند کردن اجسام سنگین در انبار.

کنترل بازی:

استفاده از صفحه کلید خود را به بازی.

DrivingActionParkingCollecting Forklift