Quên Dungeon 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   341 97.14% with 35 votes

quên Dungeon là một hack-and-slash RPG hành động trong tĩnh mạch của Diablo. Giết bộ xương, thây ma, và quái vật khác như bạn khám phá ngục tối. Bạn sẽ có được kinh nghiệm để giết nhau, và đôi khi, kẻ thù sẽ thả các mục. Khi bạn lên cấp, bạn có thể nâng cấp sức mạnh của bạn, kỹ năng, trí thông minh, sức sống, và phép thuật. Tăng tấn công / thiệt hại của bạn và bảo vệ bằng cách trang bị cho mình với vũ khí tốt hơn và áo giáp.

Điều khiển:

Chuột Chuột trái - di chuyển / tấn công
HOT KEYS:
tôi - hàng tồn kho | S - Kỹ năng | H - sức khỏe thuốc | M - mana potion
Số Keys - phép thuật
P - tạm dừng

StrategyAdventureActionInteractive FictionZombiesSkeletonMonstersDungeonsAction Rpg (hack And Slash)