برای همیشه لطفا برای استیو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

طبق معمول دوست دختر خود را (یا عروس؟) به سرقت رفته بود =) راهنما استیو تا او را نجات! بازی پازل بزرگ با ویژگی های جدید و منحصر به فرد.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Adventure Platforms