Rừng Jam Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Các hollidays đang đến! Nhưng không có món tráng miệng! Giúp tinh để thực hiện một mứt và lưu các ngày lễ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FruitFaerieDefaultForest