Sương mù Basketball Shots Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   63 66.67% with 9 votes

Nó 's thời gian để đạt các tòa án và bắn một số hoops. NBA là gõ cửa nhà bạn nhưng huấn luyện viên của bạn muốn bạn để chải lên trên kỹ năng của bạn. Cho anh ta bạn có những gì nó cần để đưa vào các kẻ lớn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingSportsThrowingBallBasketballTiming Shots