Thức ăn gia súc 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Thức ăn 2 là phiên bản thứ hai của thức ăn gia súc với mức độ thú vị và vui nhộn để chơi.
Mục tiêu của bạn là để nuôi pháo animals.Use để bắn các mục tiêu. Thu thập sao
để điểm số điểm. Sử dụng chiến lược để chơi hoàn thành mỗi cấp độ. Vui chơi.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để bắn.

StrategyShootingBananasMouse SkillAnimalMoneyFodder