پرواز تخم مرغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دور ماندن از مگس و جمع آوری گل.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyFlying