Chim bay Hunter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   178 68% with 25 votes

Làm tốt nhất của bạn để bắn như nhiều loài chim bay như bạn có thể trong khung thời gian.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionMouse SkillFirst Person ShooterBirdsFlyingHunter