پرواز پرندگان شکارچی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   178 68% with 25 votes

بهترین کار خود را به ساقه به عنوان بسیاری از پرندگان به عنوان شما می توانید پرواز در قاب زمان.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingActionMouse SkillFirst Person ShooterBirdsFlyingHunter