Bay sóc bay 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Khởi động sóc càng nhiều càng tốt! Thu thập tiền để nâng cấp thiết bị của bạn trong cửa hàng. Bạn có thể nâng cấp chỉ là về tất cả mọi thứ, phóng của bạn, hiệu ứng đặc biệt của bạn, dù coasting và nhiều hơn nữa.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FlyingPurchase Equipment UpgradesMouse SkillCollecting AnimalSquirrel