Bay trong điện toán đám mây Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   23 40% with 5 votes

Monkey King luôn luôn bay trong đám mây. Nhưng những con quạ đang gây phiền nhiễu. Hãy cẩn thận và bay xa hơn!

Điều khiển:
← → để di chuyển tiền vua. ↑ ↓ để điều chỉnh hướng của nhảy. Không gian thanh để thu thập sức mạnh và sau đó phát hành để nhảy.

PlatformsMonkeyJumpingCloud