לעוף בענן משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   23 40% with 5 votes

מלך הקופים תמיד עף בענן. אבל העורבים הם מעצבן. היה זהיר ולטוס רחוק יותר!

בקרות משחק:
← → להעביר מלך כסף. ↑ ↓ להתאים את הכיוון של הקפיצה. מקש רווח כדי לאסוף כוח ולאחר מכן שחרר לקפוץ.

PlatformsMonkeyJumpingCloud