Fluunix بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

Fluunix platformer، اما نه یک استاندارد خود است، زیرا شما می توانید پرواز. طفره رفتن و فرار از تله های خطرناک از دشمنان غیر مستقیم. نیز وجود دارد یک جنبه زنده ماندن بیش از حد. بازی دارای یک زیبایی ساده و شاد است، آن را می گیرد در یک هزارتو پوشیده از چمن در آسمان است.

کنترل بازی:
چپ و راست کلید های arrow = حرکت
، Z یا فاصله = شناور
پایین و یا X = سقوط سریع تر


PlatformArcadeActionFluunix