Flushed Away - đối tượng ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Tìm ra các đối tượng được hiển thị dưới đây, được giấu trong hình ảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleSeriesFlushedAwayHiddenObjects