گل زبان عشق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

جدید عاشقانه بازی های پنهان شیء با گل، قلب و بسیاری از عشق! تام در عشق با لیزا، دوست دختر او. امشب تولد لیزا و تام می خواهد به تعجب او ... او در حال رفتن به او پیشنهاد! بنابراین او به مغازه گلفروشی می رود و می پرسد تا انتخاب کنید گل های راست و ترتیب دسته گل برای او.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsGirlFlowerGirlsLanguageLove