Vườn hoa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1810 64.29% with 28 votes

Tìm các chữ cái ẩn trong de Gardens. Nhấp chuột vào các chữ cái, sử dụng nút gợi ý một cách cẩn thận, nó sẽ chi phí thời gian và điểm thưởng.

Điều khiển:
Tìm tất cả các chữ cái từ bảng chữ cái được ẩn trong khu vườn. Bạn có thể sử dụng nút gợi ý nhưng nó sẽ mất thời gian và do đó điểm thưởng.

LettersAndroid Hidden ObjectsDefaultFlowerGarden