باغ گل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1810 64.29% with 28 votes

پیدا کردن حروف پنهان در باغ. با کلیک بر روی حروف، به دقت استفاده از دکمه اشاره، آن را به زمان و هزینه نقاط جایزه.

کنترل بازی:
پیدا کردن همه حروف از حروف الفبا که در باغ پنهان شده. شما می توانید بر روی دکمه اشاره اما استفاده از آن را به شما هزینه های زمان و در نتیجه نقاط جایزه.

LettersAndroid Hidden ObjectsDefaultFlowerGarden