Hoa Catcher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Di chuyển con gấu bông để bắt hoa. Tránh lá nếu không điểm của bạn sẽ được giảm. Dựa trên kích thước hoa, điểm số sẽ được tính toán. Cố gắng nắm bắt số lượng tối đa của các loại hoa trong thời gian thời gian nhất định.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillCollecting BearFlowerCatcher