התפסן הפרח משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הזז את הדובי לתפוס פרחים. הימנע משאיר אחרת הציון שלך יקבל מופחת. בהתבסס על גודל פרח, ציון יחושב. נסה לתפוס את המספר מרבי של סוג הפרח בתקופת זמן נתונה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Mouse SkillCollecting BearFlowerCatcher