گل گیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

حرکت خرس عروسکی برای گرفتن گل. اجتناب از برگ در غیر این صورت نمره خود را دریافت خواهید کاهش می یابد. بر اساس اندازه گل، نمره محاسبه خواهد شد. سعی کنید برای گرفتن حداکثر تعداد نوع گل در طول مدت زمان داده شده.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Mouse SkillCollecting BearFlowerCatcher