تاتو گل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

از آن لذت ببرید ساخت بیانیه مد خود را با این خالکوبی سرگرم کننده قابل شستشو! تصاویر کلیک کنید برای سفارشی کردن نگاه او و لباس او را تغییر دهید. سپس تصاویر را بر روی سمت چپ به چرخه را از طریق خالکوبی های مختلف در مناطق مختلف کلیک کنید. خودتان را بیان کنید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsFloralTattoo