شعله توله سگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

برنده سال 2009 من کردم مسابقه بازی! FlamePuppy مردم را دوست دارد، اما messes firey. کمک به او را از طریق یک زندگی از راه غذایی در آتش سوزی!

کنترل بازی:
چپ و راست کلید های arrow به حرکت می کند.
تا arrow به پرش. انجمن پایین فلش به مدفوع است. گالری فاصله شیر برای توپ های آتشین. انجمن نگه فاصله برای مخروط آتش.

FightingActionShoot 'em UpFireAnimalSide ScrollingFlamePuppy