پرچم های جهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   318 79.49% with 39 votes

پرچم های جهان بازی مسابقه سریع ء است که ساعت ها سرگرم کننده برای تمام اعضای خانواده فراهم می باشد. این ها 'بازی دانش، مهارت و عقل است. آیا شما قادر به تشخیص تمام پرچم ها در سیاره ما؟ Hiscores در دسترس هستند برای شما برای مقایسه با دیگر بازیکنان در سراسر جهان چقدر خوب به شما هستند.

انتخاب یک جواب صحیح در 20 ثانیه یا کمتر. اگر شما موفق به انتخاب یک جواب صحیح در کمتر از 10 ثانیه شما یک جایزه دریافت کنید! شما انتخاب کنید جواب خود را با کلیک کردن با دکمه سمت چپ ماوس. 2 نوع از سوالات وجود دارد: 6 پرچم با نام پرچم درست در مرکز و یک پرچم است که با 6 پاسخ ممکن است.


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleEducationalEnglishQuizzFlagsWorld