پنج کامیون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

پنج کامیون کامیون سرد بازی مسابقه ای در ساحره شما نژاد سر به سر با مخالفان است. شما می توانید برنده جادوگر پول شما می توانید در مغازه ها برای باز کردن کامیون های دیگر استفاده کنید.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو
X - سرعت فوق العاده.

DrivingRacingObstacleTruckFiveTrucks