Fitz 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

trò chơi phù hợp với đặc trưng addicting 3 loại lưới để cung cấp thách thức undiminishing và gameplay đa dạng. Bây giờ sẵn sàng để đáp ứng phần tiếp theo đáng kinh ngạc của nó. Fitz! 2 tính năng 50 cấp độ và nhịp độ nhanh phù hợp với 3 trò chơi, vì gạch màu đã thay đổi nó look-and-feel hoàn toàn.

Điều khiển:
Trong game

Mouse Skill Series Matching Match 3