فیتز 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بازی مطابق با اعتیاد برجسته 3 نوع از شبکه ارائه چالش undiminishing و گیم پلی متنوع. در حال حاضر آماده برای پاسخگویی به عاقبت باور نکردنی آن است. فیتز! 2 ویژگی های 50 سطح و سریع گام بازی 3 گیم پلی، به دلیل کاشی های رنگی خود را نگاه و احساس کاملا تغییر کرده است.

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Series Matching Match 3